Düzenleme Üst Kurulu

  • Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun
Ankara Üniversitesi
  • Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün
İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa
  • Prof. Dr. Kamil İşeri
Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Doç. Dr. Ömer Çiftçi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi