Düzenleme Kurulu

 

  • Doç. Dr. Ömer Çiftçi
(Düzenleme Kurulu Başkanı)
  • Doç. Dr. Kemal Erol
 
  • Doç. Dr. M. Nuri Kardaş
 
  • Dr. Öğr. Üyesi Kenan Bulut
 
  • Dr. Öğr. Üyesi Erhan Şen
 
  • Dr. Öğr. Üyesi Hatice Coşkun
 
  • Dr. Öğr. Üyesi Orhan Varol
 
  • Dr. Mustafa Kaya
 
  • Öğr. Gör. Eşref Yanmaz