Yürütme Kurulu

  • Doç. Dr. Ömer Çiftçi
  • Doç. Dr. Kemal Erol
  • Doç. Dr. M.Nuri Kardaş
  • Dr. Öğr. Üyesi Kenan Bulut
  • Dr. Öğr. Üyesi Erhan Şen
  • Dr. Öğr. Üyesi Hatice Coşkun
  • Dr. Öğr. Üyesi Orhan Varol
  • Dr. Mustafa Kaya
  • Öğr. Gör. Eşref Yanmaz
  • Ar. Gör. Nurullah Esendemir